Kapadokya Alan Başkanlığı

1/25.000 Ölçekli Kapadokya Alanı Üst Ölçekli Alan Planı İlanı


Kapadokya  Alan  Komisyonu'nun  17/07/2023  tarih  ve  3594  sayılı  kararı  ile  uygun bulunan, 7174  sayılı  Kapadokya  Alanı  Hakkında  Kanunun  4.  Maddesi  uyarınca Bakan tarafından onaylanan 1/25.000 ölçekli Kapadokya Alanı Üst Ölçekli Alan  Planı 3194  Sayılı  İmar  Kanunu'nun  8. Maddesi, Mekânsal  Planlar  Yapım  Yönetmeliği'nin  33.  Maddesi  ile  Kapadokya  Alan  Planları  Yapımı  ve Yürürlüğüne İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 9. Maddesi kapsamında 30 gün süreyle askı ilanına çıkarılmıştır.

Söz konusu 1/25.000 ölçekli Kapadokya Alanı Üst Ölçekli Alan Planı, Başkanlığımız hizmet binasının ilan panosunda ve aşağıda yer alan eklerde görülebilmektedir.

 

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Askı çıkış: 15/08/2023

Askı iniş  : 13/09/2023Kapadokya Alanı Üst Ölçekli Alan Planını (Bütünleşik Pafta) görüntülemek için tıklayınız.

Plan Lejantını görüntülemek için tıklayınız.

Plan Hükümlerini görüntülemek için tıklayınız.


K33A3

K33A4

K33B3

K33B4

K33C1

K33C2

K33C3

K33C4

K33D1

K33D2

K33D3

K34A4

K34D1

K34D4

L33A2

L33A3

L33B1

L33B2

L33B4

L34A1