Kapadokya Alan Başkanlığı

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Sulusaray Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi 207 Ada 547, 548, 549, 550, 551 ve 552 Parsellere İlişkin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı ve Katı Atık Tesis Alanı Nazım ve Uygulama İmar Planı İlanı

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Sulusaray Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, 207 ada, 547, 548, 549, 550, 551 ve 552 Parsellere İlişkin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerji Santrali) ve Katı Atık Tesis Alanı Nazım ve Uygulama İmar Planı İlanı

7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca, Kapadokya Alan Komisyonu'nun 22/03/2024 tarih ve 4463 sayılı kararı ile uygun bulunarak İdarece onaylanan, Nevşehir  İli,  Merkez  İlçesi, Sulusaray Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, 207 ada, 547, 548, 549, 550, 551 ve 552 parsellere ilişkin hazırlanan, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı ve Katı Atık Tesis Alanı Nazım ve Uygulama İmar Planı; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8 inci maddesi, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33 üncü maddesi ile Kapadokya Alan Planları Yapımı ve Yürürlüğüne İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 9 uncu maddesi kapsamında 30 gün süreyle askı ilanına çıkarılmıştır.

Söz konusu Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Sulusaray Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, 207 ada, 547, 548, 549, 550, 551 ve 552 parsellere ilişkin hazırlanan, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı ve Katı Atık Tesis Alanı Nazım ve Uygulama İmar Planı, Başkanlığımız hizmet binasının ilan panosunda ve aşağıda yer alan eklerde görülebilmektedir.

 

 

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

 

Askı çıkış: 03/04/2024

Askı iniş  : 02/05/2024


1/1000 ölçekli plan açıklama raporuna ulaşmak için tıklayınız. 

1/5000 ölçekli plan açıklama raporuna ulaşmak için tıklayınız.

                                                         

PLAN, GÖSTERİM ve HÜKÜMLER


1/1000 ölçekli:

K33C01D4C
K33C01D4D
K33C06A1A
K33C06A1B
K33C06A1C
K33C06A1D


1/5000 ölçekli:

K33C01D
K33C06A