Kapadokya Alan Başkanlığı

2024 Yılı Proje, Uygulama ve Mal Alımı İşleri için Ön Yeterlik Alan İstekli Listesi

Kapadokya Alan Başkanlığı Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları Hakkında  Yönetmeliğin 16 ve  17'nci maddesi ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 21 ve 22'nci maddesi çerçevesinde yapılan Ön Yeterlik Alan Firmaların Listesi 25.02.2024 tarih 32471 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Listeye ulaşmak için tıklayınız.