Kapadokya Alan Başkanlığı

Nevşehir İli, Ürgüp İlçesi, Karlık Köyü, 109 Ada 1 Parsele İlişkin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerji Santrali) Nazım ve Uygulama İmar Planı İlanı

7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca, Kapadokya Alan Komisyonu'nun 24/11/2023 tarih ve 4105 sayılı kararı ile uygun bulunarak İdarece onaylanan, Nevşehir İli, Ürgüp İlçesi, Karlık Köyü, 109 ada 1 parsele ilişkin hazırlanan, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerji Santrali) Nazım ve Uygulama  İmar Planı; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8 inci maddesi, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33 üncü maddesi ile Kapadokya Alan  Planları  Yapımı  ve  Yürürlüğüne  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik'in  9 uncu maddesi kapsamında 30 gün süreyle askı ilanına çıkarılmıştır.

Söz konusu Nevşehir İli, Ürgüp İlçesi, Karlık Köyü, 109 ada 1 parsele ilişkin hazırlanan, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerji Santrali) Nazım ve Uygulama İmar Planı, Başkanlığımız hizmet binasının ilan panosunda ve aşağıda yer alan eklerde görülebilmektedir.

 

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Askı çıkış: 06/12/2023

Askı iniş  : 04/01/2024Plan açıklama raporuna ulaşmak için  
tıklayınız.


PLAN, GÖSTERİM ve HÜKÜMLER

1/1000 ölçekli:

K33C19C2C (GÖSTERİM ve PLAN HÜKÜMLERİ)

K33C20D1D


1/5000 ölçekli:


K33C19C (GÖSTERİM ve PLAN HÜKÜMLERİ)

K33C20D