Kapadokya Alan Başkanlığı

Askı İlanına Yapılan İtirazlar Kapsamında “1/25.000 ölçekli Kapadokya Alanı Üst Ölçekli Alan Planı Değişiklikleri” İlanı

“1/25.000 Ölçekli Kapadokya Alanı Üst Ölçekli Alan Planı” askı ilanına yapılan itirazlar Kapadokya Alan Komisyonu’nun 04/10/2023 tarihli ve 3861 sayılı kararı ile değerlendirilerek karar ve eki tablo ile itirazların kabulüne, kısmen kabulüne ve reddine kararları alınmıştır. Bahse konu karar gereğince kabul ve kısmen kabul edilen hususlar doğrultusunda hazırlanan 1/25.000 Ölçekli Kapadokya Alanı Üst Ölçekli Alan Planı Değişiklikleri” Kapadokya Alan Komisyonu’nun 16/10/2023 tarihli ve 3928 sayılı kararı ile uygun bulunmuş ve 7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca 24/10/2023 tarihli ve 34872 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile onaylanmıştır. Bahse konu plan değişiklikleri, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33 üncü maddesi ile Kapadokya Alan Planları Yapımı ve Yürürlüğüne İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 9 uncu maddesi kapsamında 25/10/2023 tarih ve 40576 sayılı Başkanlık Makamı Olur'u gereğince 26/10/2023 tarihi itibari ile 30 takvim günü süreyle Başkanlığımız idari bina panosunda askı ilanına çıkarılmıştır. 

Söz konusu “1/25.000 ölçekli Kapadokya Alanı Üst Ölçekli Alan Planı Değişiklikleri”, Başkanlığımız hizmet binasının ilan panosunda ve aşağıda yer alan eklerde görülebilmektedir.


Kamuoyuna ilanen duyurulur.


Askı çıkış: 26/10/2023

Askı iniş  : 24/11/2023Plan gösterimini görüntülemek için tıklayınız.

Plan hükümlerini görüntülemek için tıklayınız.

Plan açıklama raporunu görüntülemek için tıklayınız.  K33A4

K33A3

K33D1

K33D2

K33C1

K33C2

K34D1

K33D3

K33C4

K33C3

K34D4

L33A2

L33B1

L33B2

L33A3