Kapadokya Alan Başkanlığı

2023 YILI PROJE HİZMET ALIMI VE İMAR PLANI HİZMET ALIMI İÇİN ÖN YETERLİK ALAN İSTEKLİ LİSTESİ

Kapadokya Alan Başkanlığı Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları Hakkında  Yönetmeliğin 16 ve  17'nci maddesi ile  4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 21 ve 22'nci maddesi çerçevesinde yapılan Ön Yeterlik alan firmaların listesi 25.07.2023 tarih 32259 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Ön yeterlik alan firmaların listesi için tıklayınız.