Kapadokya Alan Başkanlığı

KAPADOKYA ALANI HAKKINDA KANUNA GÖRE VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA DAİR YAPILAN YENİDEN DEĞERLEME HAKKINDA DUYURU (30.12.2022)

19.06.2021 tarihli ve 31516 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kapadokya Alanı Hakkında Kanuna Göre Verilecek İdari Para Cezalarına Dair Yönetmelik" ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği”nde belirtilen yeniden değerleme oranına istinaden idari para cezalarında yeniden değerleme yapılmıştır. 

Yeniden değerleme yapılan söz konusu İdari Para Cezaları Tablosu için tıklayınız.