Kapadokya Alan Başkanlığı

KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI 52 İŞÇİ ALIMI SÖZLÜ SINAV SONUÇ DUYURUSU (26.10.2022)

52 İşçi alımı kapsamında 13.09.2022-17.09.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen sözlü sınav sonuçlarına adaylar https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden ulaşabilirler.

Kariyer Kapısında Değerlendirme Sonuçlarından durumunu ASİL olarak gören ADAYLARIN aşağıda belirtilen belgeleri 02.11.2022 tarihinden itibaren en geç 17.11.2022 günü mesai bitimine kadar Kapadokya Alan Başkanlığı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Ali Dirikoç Bulvarı No:93 NEVŞEHİR adresine elden, posta ya da kargo yoluyla ulaştırmaları zorunludur. Posta yoluyla yapılan başvurularda aşağıda belirtilen belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Kapadokya Alan Başkanlığına ulaştırılması gerekmektedir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular işleme konulmayacaktır.

Durumunu YEDEK olarak gören adayların şu anda herhangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur. Asil adaylardan herhangi bir nedenle ataması gerçekleştirilemeyen olursa, Yedek adaylar ile ilgili duyuru yapılacaktır.


Atamaya esas belgelerini teslim etmeyecek asil adayların, nüfus cüzdanlarının önlü arkalı fotokopisi ekli olarak feragat dilekçesi yazarak kapadokya@ktb.gov.tr  adresine e-posta göndermeleri gerekmektedir.

YERLEŞTİRİLEN ASİL ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

1-Dilekçe (Örneği için tıklayınız.)

2-Öğrenim Belgesi aslı veya Noter onaylı örneği, (e-Devlet üzerinden de alınabilir)

3-Nüfus Cüzdanı aslı veya Noter onaylı örneği, (e-Devlet üzerinden de alınabilir)

4- KPSS sonuç belgesi  (e-Devlet üzerinden alınacaktır) (KPSS puanı aranmaksızın başvurulan pozisyonlar için gerekli değildir.)

5-Sağlık Raporu (Asıl),

  • Arkeolog, Bilgisayar Mühendisi, Bilgisayar Teknisyeni, Elektrik Mühendisi, Elektrik Teknisyeni, Harita Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Jeofizik Mühendisi, Makine Mühendisi, Mimar, Müze Araştırmacısı, Peyzaj Mimarı, Restoratör ve Şehir Plancısı pozisyonlarına yerleştirilen adaylar; “Seyahate ve arazide çalışmaya elverişlidir.” ifadesi yazılmış heyet raporu (Tam teşekküllü Devlet veya Devlet Üniversite Hastanelerinden) almaları gerekmektedir.
  • Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna yerleştirilen adaylar “Seyahate ve arazide çalışmaya elverişlidir.” ve "Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmadığını ifadesi yazılmış heyet raporu (Tam teşekküllü Devlet veya Devlet Üniversite Hastanelerinden) almaları gerekmektedir.
  • Diğer pozisyonlara yerleştirilen adaylar; Sağlık Raporu (Asıl), Tam teşekküllü Devlet veya Devlet Üniversite Hastanelerinden) almaları gerekmektedir.

6-Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna yerleştirilen adaylar için Özel Güvenlik Kartı (önlü arkalı) ya da Özel Güvenlik Sertifikası aslı veya Noter onaylı örneği,

7-Mal Bildirimi (Örneği için tıklayınız.) (İki sayfa olan Mal Bildirimi önlü arkalı olarak tek yaprakta doldurulacaktır.)

8- 02.11.2022 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi (E-Devlet üzerinden de alınabilir), (Belgede adli sicil kaydı yoktur, adli sicil arşiv kaydı yoktur ibareleri beraber bulunmalı), (Vardır ibaresi bulunması halinde konuyla ilgili belgelerin gönderilmesi)

9-Askerlik Belgesi (Erkekler için) (e-Devlet üzerinden alınacaktır) Askerlik hizmetini tamamlamış adayların Terhis Belgesi örneği.

10-Yerleşim Yeri Belgesi (e-Devlet üzerinden alınacaktır)

11-Herhangi bir sağlık güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmadığına ilişkin Sosyal Güvenlik Merkezlerinden alınacak belge (e-Devlet üzerinden de alınabilir.)   

12- 6 adet vesikalık fotoğraf  

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere duyurulur.

İrtibat: (0 384) 502 30 00