Kapadokya Alan Başkanlığı

KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI HAKKINDA 31861 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (8 HAZİRAN 2022)

Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile üst kademe kamu yöneticileri ile kamu kurum ve kuruluşlarında atama usullerine dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklik yapılması hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 8 Haziran tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre; Kapadokya Alan Başkanlığı hakkında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile "Kapadokya Alan Başkanı" görevi "Nevşehir Valisi tarafından yürütülür" ibaresi kaldırıldı. Resmi Gazetede yayımlanan 31861 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ekte sunulmaktadır. 

Ek: KAPADOKYA ALAN BASKANLIGI HAKKINDA CUMHURBASKANLIGI KARARNAMESI