Kapadokya Alan Başkanlığı

"Çavuşin Eski Kaya Camii Kapadokya Alan Komisyonu'nca Tescillendi."

"Çavuşin Eski Kaya Camii" Kapadokya Alan Komisyonu'nca Tescillendi.
  Alan Başkanlığı'nca yürütülen işlemler ve yapılan incelemeler sonucunda; Avanos İlçesi, Çavuşin Köyü'nde bulunan "Eski Kaya Camii"nin "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" özelliği taşıdığı anlaşılmış; söz konusu mimari yapı Kapadokya Alan Komisyonunun 19/03/2022 tarih ve 2035 sayılı kararıyla "1. GRUP ANITSAL YAPI" olarak tescillenmiştir.
Doğu cephesi kayadan oyma, batı ve güney cepheleri ise taş malzemeyle inşa edilmiş kâgir bir yapı olan Çavuşin Eski Kaya Camii, bitki motifli taş süslemeleriyle ve bölgede pek çok camide örneğine rastlanan minare yapısıyla dikkat çekmektedir.