Kapadokya Alan Başkanlığı

KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI ÜCRETE TABİ BAŞVURULAR VE SUNULACAK HİZMETLER KARŞILIĞI ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

"Kapadokya Alan Başkanlığı Ücrete Tabi Başvurular ve Sunulacak Hizmetler Karşılığı Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" 15/03/2022 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik ve güncel başvuru ücretleri tablosu duyuru ekinde yer almaktadır. Başvuru Ücretleri; başvuru sahiplerince Başkanlığımızın Ziraat Bankası Nevşehir Şubesi nezdindeki TR82 0001 0000 2891 1463 6950 01 IBAN nolu "Kurum Tek İdare Tahsilat Hesabı"na yatırıldığına ilişkin dekont (detaylı açıklama ile TC Kimlik numarası/Vergi Kimlik Numarası eklenerek) beyanına müteakip işlemler Başkanlığımızca yürütülecektir. İlgililere önemle duyurulur.


Ek-1: Kapadokya Alan Başkanlığı Ücrete Tabi Başvurular ve Sunulacak Hizmetler Karşılığı Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Ek-2: Başvuru Ücretleri Tablosu 2023