Kapadokya Alan Başkanlığı

AT BİNİCİLİĞİ TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYETİNE İLİŞKİN İLAN

7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanun ve 38 sayılı Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda belirlenen Kapadokya Alan Başkanlığı sınırları içerisinde 13/11/2020 tarihli ve 31303 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kapadokya Alan Başkanlığı Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği"nin Özel Şartlar başlıklı 9'uncu maddesinin 1'inci bendinde yer alan "Bu Yönetmelikte belirlenen esasların uygulanmasına ilişkin özel şartlar, ihtiyaç duyulduğunda Bakanlığın uygun görüşü alınarak Alan Başkanlığınca, her turizm amaçlı sportif faaliyet türü için ayrı ayrı belirlenir." hükmü gereğince; Kapadokya Alan Başkanlığı’nın 24/11/2021 tarihli ve 11991 sayılı Makam oluru ile belirlenen "Kapadokya Alanında Yapılacak At Biniciliği Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetine Yönelik Uyulması Gerekli Usul ve Esaslar" ekte ilan olunur.

Ek: At Biniciliği Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetine Yönelik Usul ve Esaslar.pdf