Kapadokya Alan Başkanlığı

KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI SONUÇLARINA GÖRE ATANACAKLAR HAKKINDA DUYURU (11/11/2021)

Kapadokya Alan Başkanlığı personel alımı kapsamında 05-08/07/2021 tarihlerinde yapılan sözlü sınav sonuçlarına göre https://sbs.ktb.gov.tr/sorgu/kapadokya/ linkinden T.C. Kimlik numaraları ile giriş yaparak  asıl olarak sınavı kazanan adaylardan arşiv araştırması tamamlanan adaylaraşağıdabelirtilen evrakları 26/11/2021 tarihi mesai bitimine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:50 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Bakanlığımız Genel Evrak Birimine elden veya posta yoluyla teslim etmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Aşağıda istenilen belgelerin belirtilen tarihe kadar verilmemesi ya da belirtilen adrese gönderilerek Bakanlık genel evrak kayıt sistemine kaydının yapılmaması halinde, başvuru yapılmamış kabul edilecektir.

Arşiv araştırması devam eden adaylar için ise arşiv araştırması neticesinde ayrıca bildirimde bulunulacaktır.

İşe başlama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde, geçerli bir mazereti olmadığı hâlde müracaat etmeyen adayların işe başlama işlemleri yapılmayacaktır.

Giriş sınavında başarılı olan adaylardan yukarıdaki hükümler uyarınca işe başlamayan veya başlatılmayanların yerine yedek listedeki adaylara başarı sırasına göre yazılı olarak bildirim yapılacaktır.

Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak işe başlama işlemleri yapılmayacak, yapılmış olanların ise iptal edilecektir.

Sahte veya yanıltıcı bilgi veya belge verdiği sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecektir ve haklarında suç duyurusunda bulunulacaktır.

İstenilen Belgeler

  • 1-Dilekçe (Örneği için tıklatınız)
  • 2-Öğrenim Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)
  • 3-Nüfus Cüzdanı Örneği (e-Devlet üzerinden alınabilir)
  • 4-Sağlık Raporu (Asıl), (Hastanelerden veya Aile Sağlığı Merkezlerinden ya da Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden (OSGB)), (Mimar, Peyzaj Mimarı, Harita Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Teknisyen Elektrik, Teknisyen Harita olarak atananların sağlık raporunda “Seyahate ve arazide çalışmaya elverişlidir.” ifadesinin bulunması gerekmektedir.) 
  • 5-Mal Bildirimi (Örneği için tıklayınız)
  • 6-Yazının tebliğ tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi (E-Devlet üzerinden de alınabilir), (Belgede adli sicil kaydı yoktur, adli sicil arşiv kaydı yoktur ibareleri beraber bulunmalı), (Vardır ibaresi bulunması halinde konuyla ilgili belgelerin gönderilmesi)
  • 7-Askerlik Belgesi (Erkekler için) (e-Devlet üzerinden alınabilir)
  • 8-Yerleşim Yeri Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)
  • 9-Vesikalık Fotoğraf (6 adet)

İlgililere duyurulur.