Kapadokya Alan Başkanlığı

KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI'NIN PERİBACALARINI KORUMA FAALİYETLERİ KAPSAMINDA BASIN AÇIKLAMASI

01/06/2019 tarih ve 30791 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanun’un 1. Maddesinin 1. Fıkrasında ‘Bu Kanunun amacı; Kapadokya Alanının tarihî ve kültürel değerleri ile jeolojik/jeomorfolojik dokusunun ve doğal kaynak değerlerinin korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması, planlanması, yönetilmesi ve denetlenmesine ilişkin hususları düzenlemektir.’’ denilmektedir.

 

Kapadokya Alan Başkanlığımızın, koruma faaliyetleri kapsamında peribacalarına yazılan yazıların temizlenmesi işlemine ilişkin gerekli ön hazırlıklar Alan Başkanlığımızca ivedilikle hazırlanmış ve temizlik faaliyetlerine 28.06.2021 günü başlanmıştır. 5 gün sürecek olan söz konusu çalışmaların 02.07.2021 Cuma gününde tamamlanması hedeflenmektedir.

 

Kapadokya Alan Başkanlığımız alan sınırları içerisinde yer alan kültürel ve doğal değerlerin korunmasına yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam edecektir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.