Kapadokya Alan Başkanlığı

ÜST ÖLÇEKLİ ALAN PLANLARI VE YÖNETİM PLANI HİZMET ALIMI İHALESİ BİLGİLENDİRME

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca 2021/149677 İhale No'su ile kayıtlı, 'Üst Ölçekli Alan Planları ve Alan Yönetim Planı Hizmet Alımı İşi' nin ihalesine 22.06.2021 tarihi Salı günü saat 11:00'da başlanmıştır. İhaleye isteklilerin teknik teklifleri aynı gün içerisinde değerlendirilerek puanlanmış ve tekliflerin 23.06.2021 tarihi Çarşamba günü, saat 11:00'da açılacağı tüm isteklilere tebliğ edilmiştir.