Kapadokya Alan Başkanlığı

ÜST ÖLÇEKLİ ALAN PLANLARI VE YÖNETİM PLANI HİZMET ALIMI İHALESİ ÖN YETERLİLİK DEĞERLENDİRME DUYURUSU

“Üst Ölçekli Alan Planları ve Alan Yönetim Planı Hizmet Alım İhalesi” Ön Yeterlilik Değerlendirmesi, Kapadokya Alan Başkanlığı 2. kat toplantı salonunda 27.04.2021 tarihinde gerçekleşecektir.