Kapadokya Alan Başkanlığı

ÜST ÖLÇEKLİ ALAN PLANLARI VE YÖNETİM PLANI HİZMET ALIMI İHALESİ DUYURUSU

Başkanlığımızca 4734 sayılı Kanun ve 20. maddesi gereği EKAP ihale numarası alan kişiler arasından ihale yöntemiyle gerçekleşmesi planlanan “Üst Ölçekli Alan Planları ve Alan Yönetim Planı Hizmet Alım İhalesi” Ön Yeterlilik Değerlendirmesi 27.04. 2021 tarihinde gerçekleşmiş olup; ikinci aşamaya geçilmiştir. İsteklilerin tekliflerini sunma ve değerlendirmesi 22.06.2021 saat 11:00 tarihinde Başkanlığımız 3. Kat Konferans salonunda gerçekleştirilecektir.