Kapadokya Alan Başkanlığı

Aynalı Kilise

Kilise 10. yüzyılın ilk yarısına tarihlenmektedir. Zengin konuları içeren duvar süslemeleri, İsa, Meryem ve St. Georgeos’un yaşamı ile ilgili sahneleri canlandırmaktadır. Hagios Eustethios ve Hagios Daniel şapelleri birbirlerine oldukça yakın iki yapıdır. Mezar ve dua bölümleri görülmeye değer yapılar 10 – 11. yüzyıla tarihlenmektedir.
Kilisenin ibadethanesine ulaşılabilmek için üç ayrı tünelden geçilmek zorunda olmakla beraber; tüneller ve kilise tamamen kaya oyma mekanlardan meydana gelmektedir.
Asıl adı Theotokos Hagios Georgeosloannes Kilisesi olan Aynalı Kilise'nin bu şekilde anılmasının sebebi; duvarlarındaki karşılıklı geometrik şekillerin kusursuz simetrisidir.

 

 aynalı2.jpg