Kapadokya Alan Başkanlığı

Çavuşin Ören Yeri

Göreme-Avanos yolu kenarında, Göreme’ye 2,5 km uzaklıktadır. Kilise kaya içine iki katlı olarak oyulmuştur. Alt katta keşiş odaları yer almaktadır. Üst katta yer alan kiliseye ulaşan doğal merdiven yıkılmıştır. Bugün sonradan yapılan demir merdiven sayesinde kiliseye çıkılabilmektedir. Oldukça yüksek tek nefli, beşik tonozlu, üç apsisli olan kilisenin narteksi yıkılmıştır. Nartekste baş melek tasvirleri görülebilmektedir. Kilise, Doğu Roma İmparatoru Nicephorus Phocas’ın Kapadokya’ya yapmış olduğu ziyaret sonrasında 964/965 yıllarında yaptırılmıştır. Kiliseye İmparator Nicephorus Phocas, karısı Teofano ile diğer aile üyeri de resmedilmiştir.
Kilisenin batı duvarında Yusuf ve Meryem Deney Sonrası, Beytüllahim’e Yolculuk, Doğum, Son Yemek, İhanet, İsa’nın Cehenneme İnişi, Vaftiz; kuzey duvarında İsa Platus Önünde, İsa Golgota Yolunda, İsa Çarmıhta, İsa’nın Ölümü; güney duvarında Kudüs’e Giriş, Lazarus’un Diriltilmesi, Kör Adamın İyileştirilmesi, İsa’nın Çarmıhtan İndirilmesi, Kadınlar Boş Mezar Başında sahneleri yer alırken tonozda Müjde, Ziyaret, Bakireliğin İspatı, Mısır’a Kaçış, Yusuf’un İkinci Rüyası, Havarilerin Tanrı Yolunda Görevlendirilmesi, Üç Müneccimin Tapınması, Masum Çocukların Katliamı, Elizabeth’in Takip Edilişi, Zekeriya’nın Öldürülmesi yer almaktadır. Apsis duvarında ise Başkalaşım resmedilmiştir.